Krok 1 z 15: Skôr ako naštartujete motorovú pílu, aktivujte brzdu reťaze. K tomu potlačte brzdu reťaze smerom dopredu (viď obrázok).

 

Krok 2 z 15: Pred štartováním Vašej motorovej píly vždy odstránte ochranný kryt lišty.

 

Krok 3 z 15: Ak je Vaša motorová píla vybavená dekompresným ventilom, stlačte ho prosím. Tým se uľahčí naštartovanie motoru Vašej motorovej píly.

 

Krok 4 z 15: Ak je Vaša motorová píla vybavená palivovým čerpadlom, niekoľkokrát ho prosím stlačte. Tým sa uľahčí štartovanie a zníži sa počet zdvihov potrebných k naštartovaniu.

 

Krok 5 z 15: Nastavte kombinovanú páčku na sýtič/studený štart. Najskôr ovládajte poistku plynovej páčky a plynovú páčku. Potom potlačte kombinovanú páčku úplne dolu.

 

Krok 6 z 15: Postavte motorovú pílu pri štartovaní na rovnú plochu. Rezná súprava sa nesmie dotýkať zeme, inak by sa pri štartovaní otupila a zbytočne by ste sa vystavovali nebezpečenstvu úrazu.

 

Krok 7 z 15: Uchopte motorovú pílu, ktorá leží na zemi oboma rukami. Vaša ľavá ruka je na rúrkovej rukoväti, Vaša pravá ruka na štartovacom lanku. Postavte sa špičkou Vašej pravej nohy na zadnú časť rukoväti a zaistite tak motorovú pílu.

 

Krok 8 z 15: Ťahajte pravou rukou pomaly za štartovacie lanko, kým nepocítite odpor. Až teraz zatiahnite niekoľkokrát silno za štartovacie lanko, kým motor za chvíľu nenaštartuje (Ťahajte ak možno kolmo hore, bez toho, aby lanko drelo o skriňu ventilátora).

 

Krok 9 z 15: Motor rychle naskočí, ale ihned zase zhasne. Teraz otevorte sytič prepnutím kombinovanej páčky o jednu polohu nahor (do polohy polovičný plyn).

 

Krok 10 z 15: Znovu ťahajte za štartovacie lanko, pokiaľ motor znovu nenaskočí.

 

Krok 11 z 15: Akonáhle motor naskočil a točí sa, krátko zatlačte na plynovou páčku ukazovákom. Teraz preskočí kombinovaná páčka do normálnej polohy volnobehu.

 

Krok 12 z 15: Potom zodvihnite motorovú pílu pomaly zo zeme, nedotýkajte se ale pritom plynovej páčky.

 

Krok 13 z 15: Až teraz uvoľnite brzdu reťaze tak, že ľavou rukou potiahnete rukoväť brzdy reťaze k sebe. Pritom ale nepustite ľavou rukou rúrkovou rukoväť. Keď budete počuť „cvaknutie“ je reťaz voľná a môže sa teraz pohybovať na lište.

 

Krok 14 z 15: Než sa pustíte do práce, skontrolujte prosím mazanie reťaze. Zdvihnite pílu pred svetlým pozadím (napr. Peň alebo papier na zemi) a dajte plný plyn. Keď sa na svetlom podklade objaví trochu reťazového oleja, je mazanie reťaze v poriadku a môžete začať pracovať.

 

Krok 15 z 15: Teraz je píla pripravená. Na bezpečnú techniku práce sa prosím pozrite do návodu na obsluhu. Nezabudájte na vhodné osobné ochranné vybavenie.